PRIVACY POLICY

ข้อมูลสำคัญและเราคือใคร

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด (จะเรียกว่า “เรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและยินดีที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมได้ขึ้นอยู่กับบริการที่ต้องการและข้อตกลงแล้วแต่กรณี นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายได้ว่าเรารวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรและบอกท่านเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของท่านภายใต้การดำเนินการของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำไปใช้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพของ เมทราไบต์ คลาวด์ หรือเป็นการรับมอบอำนาจหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคลของบุคคลธรรมดา
 • นอกจากนี้ยังนำไปสู่บุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือสัญญากับ เมทราไบต์ คลาวด์ ในอดีต
 • นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการรายอื่นหรือซัพพลายเออร์
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เมื่อลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าวของเราและ / หรือในระหว่างความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา

 

สิ่งสำคัญคือท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้พร้อมกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  เพื่อให้คุณตระหนักดีถึงความสำคัญและวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ

เราคือใคร

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด ดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี เรามี IDC เป็นของตัวเองตั้งอยู่ที่ ชั้น 18 CAT Tower บางรัก ให้บริการ Cloud Hosting , Cloud VPS , Colocation , Dedicated Server และ ICT Solutions โดยมีบริษัทในเครือคือ Metrabyte Data center Co., LTD และ HostingLotus.com เป็นสมาชิกของ APNIC โดยมี AS Number และ core network เป็นของตัวเอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น Microsoft Partner Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) โดยเราใช้ Windows ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ได้รับการแต่งตั้งจาก THNIC เป็นตัวแทน จดโดเมน .TH ระดับ Titanium Plus ได้รับการแต่งตั้งเป็น Cisco Register Partner ปี 2559 ตั้งศูนย์Datacenter ในนาม Metrabyte Datacenter

บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

ยกตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม คือข้อมูลที่ท่านให้กับเรา ท่านอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านกับเราโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเราผ่านเว็บไซต์ https://mcloud.co.th (เว็บไซต์ของเรา) หรือโดยการตอบทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา, การสมัครสมาชิกบริการของเรา, การค้นหาสินค้า, การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา, การเข้าแข่งขัน,  การส่งเสริม, การค้นหา เมื่อท่านรายงานปัญหากับทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ท่านให้เราอาจรวมถึง ชื่อของท่าน, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ในการเข้าชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจรวมถึงโปรโตคอล (IP ADDRESS) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านมายังอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการ Log-in ของท่าน, ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าโซนเวลา, ชนิดของปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม,  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน รวมถึงตัวระบุที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผ่านหรือจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือค้นหา (เช่นการเลื่อน คลิก และเลื่อนเม้าส์) และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูจากหน้าเว็บและหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในการโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา

Metrabyte Cloud  ใช้  Google Analytics และ Cookies เพื่อพัฒนาบริการ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของ Metrabyte Cloud วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อใช้ข้อมูลที่รวบรวมในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ Cloud HM ข้อมูลที่รวบรวมจาก Analytics จะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดทำโปรไฟล์การโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์อื่น ๆ

ข้อมูลของเด็ก

เราเข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เด็กได้รับเท่านั้น หากเราได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

หากท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บอย่างไร

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราได้รับจากลูกค้า (กลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน) ด้วยตนเองหรือจากเว็บไซต์ของเราในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จากลูกค้า แต่รวมถึงจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทที่ได้แนะนำลูกค้าให้แก่เรา

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมาย

โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม GDPR และการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล (การคุ้มครองบุคคล) ตามกฎหมายมาตรา 138 (1) / 2544 ตามที่ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้:

 • เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา และ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอจากเรา
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อหรือสอบถามมาแล้ว
 • ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเราอยู่ภายใต้บังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร
 • การส่งเสริมความสนใจที่ดีที่สุดของลูกค้า
 • หากท่านได้ให้ความยินยอมเฉพาะของท่านในการดำเนินการ (นอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุไว้ด้านบน) ความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมนั้นด้วย ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะได้รับการเพิกถอนของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
 • เพื่อให้บริการท่านหรือทำการเลือกให้บุคคลที่สามให้บริการท่าน เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่เรารู้สึกว่าท่านอาจสนใจ หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบัน เราจะติดต่อท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล (อีเมล) เท่านั้น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับสินค้าซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหรือเจรจาขายสินค้าก่อนหน้านี้กับท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาที่ดำเนินการในระหว่างปีปฏิทิน
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • การจัดการเว็บไซต์ของเราและการดำเนินงานภายใน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบ, การวิจัย, สถิติ และการสำรวจ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะปรากฏในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในลักษณะแบบโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราเมื่อท่านเลือกใช้บริการ
 • เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยและมั่นคง
 • เพื่อประเมินหรือทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่านและผู้อื่น และเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
 • เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านและผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจจะสนใจ

การเปลี่ยนวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมไว้เท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากท่านต้องการคำอธิบายว่าการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมอย่างไรโปรดติดต่อเราได้ที่: ที่อยู่อีเมล: support@metrabyte.cloud

ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และเราจะอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้เราสามารถทำได้

การตลาด

เราอาจดำเนินการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการและข่าวสารที่อาจเป็นที่สนใจของท่านหรือธุรกิจของท่าน

ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อมูลจากการอัปเดตอีเมลจดหมายข่าวและ / หรืออีเมลการตลาดอื่น ๆ ได้โดยคลิกลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ในการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่เราส่งให้ท่าน จากนั้นท่านจะถูกนำออกจากรายชื่อที่ส่งทางอีเมลของเรา

นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ โดยติดต่อเราได้ตลอดเวลาในการเขียน

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอพพลิเคชันอื่นๆ การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือการเปิดใช้การเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อข้อความส่วนบุคคลของเขาเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อสร้างความแตกต่างของท่านจากผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ท่านเมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยินยอมให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

หากท่านไม่ต้องการให้เราปรับใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเว็บไซต์มีการส่งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของเรา

ใครที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาและตามกฎหมายของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ Metrabyte Cloud และ / หรือ บุคคลที่สามที่ให้บริการ และ / หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน และ / หรือ ซัพพลายเออร์ของ Metrabyte Cloud ในบริบทของการให้บริการของเรา ดังนั้น บุคคลที่สามอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการบริการ และ / หรือ ภาระผูกพันตามกฎหมายของเราได้ บุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์) ดังกล่าว เข้าทำสัญญากับเราโดยที่พวกเขารับทราบถึงการรักษาความลับ และการปกป้องข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูล และ GDPR

ขอย้ำว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือถ้าเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย หรือถ้าเราได้รับอนุญาตภายใต้สัญญา และตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือหากท่านให้ความยินยอม เราต้องการให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรากำชับผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัดว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของท่านเอง และอนุญาตให้ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และสอดคล้องกับคำแนะนำของเราได้เท่านั้น เราให้บริการเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามที่เลือกเช่น:

 • คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาช่วง สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญากับท่าน
 • ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็น ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ภาษีเงินได้, เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทางอาญา, ผู้สอบบัญชี และนักบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ ที่ช่วยเราในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • หากเรามีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อบังคับใช้ หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (https://mcloud.co.th/policy/) และข้อตกลงอื่น ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความปลอดภัยของบริษัท Metrabyte Cloud ลูกค้าของเราหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

ข้อมูลความปลอดภัย

มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

การเก็บรักษาข้อมูล

ท่านจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันนานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการบัญชีหรือการรายงานใด ๆ เว้นแต่จะมีการขยายเวลาการจัดเก็บหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เงื่อนไขเพื่อใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรวมถึง:

 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา)
 • ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)
 • ว่าควรคำนึงถึงการรักษา หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่นกฎเกณฑ์ข้อพิพาท คดี หรือ ข้อบังคับ)

ท่านมีสิทธิลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้ลบออก วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถแนะนำให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกได้ว่าเป็น”สิทธิที่จะถูกลืม”) โดยที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการใช้หรือมีประโยชน์อีกต่อไป

สิทธิตามกฎหมายของท่าน

ภายใต้สถานการณ์บางอย่างท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • ขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน: ท่านสามารถขอการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีการดำเนินการหรือไม่และเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าว
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านสามารถขอแก้ไขได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น ถ้าไม่จำเป็นต้องให้บริการแก่ท่านอีกต่อไป
 • วัตถุที่ใช้ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น การใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา
 • ร้องขอข้อจำกัดในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจร้องขอข้อจำกัด ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย
 • ร้องขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของท่านเอง
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับเรา: ท่านสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการเพิกถอนการยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ในการดำเนินการตามความยินยอมก่อนที่จะถูกเพิกถอนหรือเพิกถอนจากท่าน

 

การปรับปรุง​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและ/หรือกฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการ ที่ออกมาใหม่ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมา

ติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ผ่านช่องทางดังนี้

ส่วนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด

453 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559155968

อีเมล support@metrabyte.cloud